Intervention Press' Privatlivspolitik (IP, Danish VAT no DK16461997)


Hvordan kan du bede om at dine data bliver fjernet, begrænsede eller korrigerede?

Alle ændringer i eller fjernelse af dine kundedata kan foretages ved at kontakte info@intervention.dk. Det samme gælder for data for modtagere af Hvilke personlige data indsamler IP?

De data, vi indsamler rutinemæssigt fra vores kunder, inkluderer navne, adresser, e-mailadresser og telefonumre. De samme informationer indsamles for modtagere af royalty-betalinger og for temporært ansatte. Vi indsamler disse data direkte fra kunder, når de bestiller bøger eller tjenester fra IP.

For nogle modtagere af royalty-betalinger og for temporært ansatte kan vi indsamle ydereligere information så som fødselsdatoer og CPR-numre.

Hvad bliver disse personlige data brugt til?

Vi bruger kundedata til bogholderi og udskrivning af fakturaer og levering af bøger og tjenester. Desuden bliver informationer fra modtagere af royalty-betalinger og fra temporært ansatte brugt til rapportering til relevante statslige autoriteter så som Skatevæsenet i Danmark.

Hvem bliver persondata delt med?

Persondata bliver delt med statslige autoriteter og registrerede bogholdere/revisorer af vores konti og skatteindberetninger. Personoplysninger bliver ikke givet videre af os til organisationer, virksomheder eller andre personer end de ovenfor nævnte.

Hvor kommer disse data fra?

Data fra vores kunder kommer fra dem, når de bestiller bøger eller tjenester. Data fra modtagere af royalty-betalinger og fra temporært ansatte kommer fra dem, når betalinger skal gennemføres.

Hvordan bliver persondata opbevaret?

Disse informationer bliver hovedsageligt opbevaret i digital form i vores regnskabs- og bogholderisystemer på en enkelt password-beskyttet computer på IPs kontor og i papirformat i vores printede regnskabsfiler. Al information, der er gemt eksternt, er gemt i overensstemmelse med EUs GDPR (General Data Protection Regulation) krav.

Hvem er ansvarlig for at sikre overholdelse af de relevante love og regler?

I forhold til GDPR er der ikke noget krav om at IP skal have en Databeskyttelsesansvartlig (Data Protection Officer). Den ansvarlige person for overholdelse af vores forpligtelser i forhold til GDPR er forlæggeren, Peter I. Crawford.

Hvem har adgang til vores data?

IPs stab har adgang til data for at kunne udføre deres legitime opgaver - hovedsageligt bogholderi og regnskaber. Registerede revisorer, der assisterer ved årlige regnskabs- og skatterapporter, kan blive givet adgang til data til udførelse af specifikke opgaver. De har ingen ret til at bruge disse data til noget andet formål.

Hvad er den lovlige basis for at indsamle disse data?

IP indsamler data, der er nødvendige for et forlags administration. For nogle data, f.eks. i forhold til financielle sager, er formålet med deres indsamling og opbevaring at overholde vores juridiske forpligtelser.

Hvordan kan du tjekke hvilke data, vi opbevarer om dig?

Hvis du vil se hvike data, vi opbevarer om dig, skal du kontakte info@intervention.dk. Hvis du er interesseret i særlige aspekter, beder vi dig om at specificere hvilke, så vi kan oplyse dig om dem hurrtigt og effektivt. Vi er forpligtigede til at svare dig inden for en måned.

Hvad med personfølsomme data?

GDPR refererer til personfølsomme data som "specielle katagorier af persondata". IP indsamler og gemmer ikke sådanne personfølsomme data bortset fra CPR-numre i enkeltstående tilfælde og udelukkende brugt som beskrevet ovenfor.

royalty-betalinger og fra temporært ansatte.

Hvor længe opbevarer vi dine data og med hvilket formål?

Normalt opbevarer vi kun persondata relaterede til regnskaber eller personlige forhold i den loviligt krævede periode, men vi vil på anmodning slette alle personlige detaljer.Godkendt 18. Maj 2018